Phan Văn Mãi

Phan Văn Mãi

Ngày sinh: 25/2/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/8/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Anh văn

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (từ 6/2021)
- Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (8/2021)
- Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 64,91%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1995 - 1/2004: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Đoàn ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

- 2/2004 - 7/2008: Chuyển về công tác tại Tỉnh Đoàn Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư (4/2004), Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre (3/2006 - 7/2008); Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre (5/2004 - 11/2008); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (11/2005 - 7/2008)

- 8/2008 - 3/2014: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam (3/2008 - 3/2011); phụ trách phong trào (4/2011 - 11/2011); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (12/2011 - 3/2014); Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (2/2013 - 6/2014); Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (9/2013 - 9/2014); Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn (12/2012 - 3/2014)

- 4/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 11/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

- 1/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

- 6/2016 - 12/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2019 - 7/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 8/2019 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/6/2021 - nay: Công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV Thành phố HCM

- 8/2021 - nay: Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

- 12/2021 - nay: Chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.