Phan Văn Tường

Phan Văn Tường

Ngày sinh: 2/7/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/7/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 69,69%