Phan Văn Xựng

Phan Văn Xựng

Ngày sinh: 7/3/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/7/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cao cấp Chỉ huy-Tham mưu cấp Chiến dịch-Chiến lược

Chức vụ:
- Thành ủy viên
- Thiếu tướng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 69,30%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1983 - 2/1986: Công tác tại Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/1986 - 8/2003: Cán bộ trung đội, cán bộ đại đội, trợ lý cơ quan các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21/7/1988

- 9/2003 - 12/2009: Trợ lý Tuyên huấn, Trợ lý Cán bộ/Cục Chính trị Quân khu 7

- 1/2010 - 9/2011: Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Phú, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2011 - 2/2017: Phó Chính ủy, Chính ủy Sư đoàn 5/Quân khu 7

- 3/2017: Phó Chính ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2020 - nay: Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chính ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.