Phan Việt Cường

Phan Việt Cường

Ngày sinh: 10/8/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/12/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 80,37%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2015: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang; Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam

- 9/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 1/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016: Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

- 1/2019 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2019: Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021

- 12/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.