Phan Viết Lượng

Phan Viết Lượng

Ngày sinh: 1/2/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/11/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Sư phạm Toán

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Slovakia (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 83,86%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 84,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1992 - 2/1993: Giáo viên Toán, Trường THCS Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh

- 3/1993 - 10/1997: Cán bộ Ban Thanh, Thiếu niên Trường học-Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Đội trưởng Đội Trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn Hà Tĩnh; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

- 11/1997 - 7/1998: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Trường học Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

- 8/1998 - 2/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã Ba Đồng Lộc

- 3/2001 - 11/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

- 12/2002 - 5/2003: Chánh Văn phòng Huyện ủy Thạch Hà, Hà Tĩnh

- 6/2003 - 12/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2000-2005, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thạch Hà, Hà Tĩnh

- 1/2004 - 7/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Hà; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Huyện ủy Thạch Hà, Hà Tĩnh; Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (5/2004)

- 8/2005 - 8/2007: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 9/2007 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (5/2008); Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội, Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

- 9/2009 - 11/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 12/2009 - 7/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội (tháng 3 - 7/2016)

- 8/2016 - 7/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (đến tháng 9/2020); Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Czech của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Slovakia (11/2021).