Phan Xuân Dũng

Phan Xuân Dũng

Ngày sinh: 20/5/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/7/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV (đến 4/2021)
- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (đến 4/2021)
- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 73,53%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 79,36%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1984 - 10/1995: Kỹ sư chế tạo máy; Phó Phòng Máy canh tác; Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu, Thiết kế và Chế tạo máy nông nghiệp, Bộ Công nghiệp (trong thời gian đó làm luận án Phó Tiến sĩ hệ Chính quy tại Đại học Thủy lợi và Cơ giới hóa nông nghiệp Taskent (Udbeckistant) giai đoạn 1990-1992; làm luận án Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ khoa học) tại Viện Hàn lâm Khoa học Udbeckistant, thành phố Taskent, Udbeckistant giai đoạn 1992-1995

- 10/1995 - 1/2001: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, Ban Khoa giáo Trung ương; học Lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (từ 1999-2001)

- 1/2001 - 8/2007: Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ (từ 2006); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (từ 7/2006); Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

- 8/2007 - 8/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội XII; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

- 8/2011 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Chủ nhiệm, Tổ trưởng Tổ Đảng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (khóa XIII, XIV); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc (Quốc hội khóa XIII); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (Quốc hội khóa XIV); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII; Chủ tịch Quỹ Vifotec

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.