Phúc Bình Niê Kdăm

Phúc Bình Niê Kdăm

Ngày sinh: 8/9/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: Ê-Đê

Ngày vào Đảng: 16/7/2012

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 81,78%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2008 - 6/2009: Chuyên viên Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

- 7/2009 - 6/2014: Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Đầu tư, Bí thư Chi đoàn văn phòng Sở; Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn văn phòng sở, kiêm trưởng Ban nữ công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

- 6/2014 - 11/2015: Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư, Phụ trách; Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở; Phó Bí thư đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Sở, kiêm Trưởng Ban nữ công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

- 12/2015 - 3/2016: Phó Chánh văn phòng Sở; Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở; Phó Bí thư đoàn cơ sở sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Sở, kiêm Trưởng Ban nữ Công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

- 3/2016 - 12/2018: Chánh văn phòng Sở; Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch công đoàn Văn phòng Sở, kiêm Trưởng Ban nữ công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

- 12/2018 - 7/2020: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

- 8/2020 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.