Phùng Đức Tiến

Phùng Đức Tiến

Ngày sinh: 24/10/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: Thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/11/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Chức vụ:
- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 70,71%