Phùng Quốc Hiển

Phùng Quốc Hiển

Ngày sinh: 6/4/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/10/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Tín dụng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (đến 31/3/2021)
- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XII, XIII (đến 4/2016)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 84,05%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1980 - 12/1988: Cán bộ, Phó phòng rồi Trưởng phòng quản lý và thu tài chính doanh nghiệp quốc doanh, Sở Tài chính tỉnh Hoàng Liên Sơn

- 1/1989 - 3/1990: Ủy viên UBND huyện, Trưởng Ban Tài chính- Thương nghiệp huyện Văn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn; Đại biểu HĐND huyện Văn Yên

- 4/1990 - 10/1991: Chi cục phó Chi cục Kho bạc Nhà nước tỉnh Hoàng Liên Sơn

- 11/1991 - 1/1996: Cục phó rồi Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái

- 2/1996 - 12/1999: Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIV

- 1/2000 - 6/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Yên Bái

- 7/2001 - 10/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

- 11/2003 - 8/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 8/2004 - 12/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 1/2006 - 7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (từ 4/2006), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

- 8/2007 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XII, XIII

- 4/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- 31/3/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.