Phùng Thị Thường

Phùng Thị Thường

Ngày sinh: 4/8/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ:
- Nhân viên Ban Chính sách, pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 51,14%