Phùng Văn Hùng

Phùng Văn Hùng

Ngày sinh: 6/4/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/9/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Italia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 66,04%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương