Phùng Văn Tửu

Phùng Văn Tửu

Ngày sinh: 22/7/1923

Ngày mất: 17/7/1997

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Luật gia

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIII, IX
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VII, VIII, IX

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1945: Tham gia công tác tự vệ, thông tin văn hóa tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội; Ủy viên Ủy ban nhân dân lâm thời xã

- 9/1946: Thẩm phán, sau đó được cử phụ trách Tòa án nhân dân huyện Hạc Trì (tỉnh Phú Thọ). Tháng 12/1946, được kết nạp vào Đảng

- 1948: Huyện ủy viên huyện Hạc Trì, sau đó được cử làm Phó Bí thư Huyện ủy Hạc Trì (Phú Thọ), kiêm Ủy viên chấp hành công chức cứu quốc tỉnh Phú Thọ

- 9/1949: Phụ trách công tác tư pháp huyện Hạc Trì và Lâm Thao (Phú Thọ), sau là Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Thao (Phú Thọ)

- 1/1950: Phó trưởng phòng 4 (Bộ Tư pháp), Bí thư chi bộ cơ quan Bộ Tư pháp

- 1951: Ủy viên ban chấp hành liên chi, Ủy viên ban chấp hành công đoàn Hành chính Trung ương

- 1954: Phó văn phòng Bộ Tư pháp

- 1955: Biệt phái sang Ban Thông nhất Trung ương

- 1959: Công tác tại bộ phận tuyên giáo (Bộ Tư pháp) và đi học trường Nguyễn Ái Quốc

- 7/1960: Phó Hiệu Trưởng trường cán bộ Tư pháp; Bí thư Đảng ủy nhà trường

- 1980: Trưởng đoàn chuyên gia pháp lý tại Campuchia

- 5/1981: Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 9/1981: Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu Trưởng trường Đại học Pháp lý (nay là Đại học Luật Hà Nội)

- 6/1987: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII; Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 1980 - 6/1989: Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam

- 1992-1997: Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa IX, Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội

- 1993-1997: Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa III

- 17/7/1997: Đồng chí mất tại Hà Nội.