Phương Thị Thanh

Phương Thị Thanh

Ngày sinh: 21/3/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Nùng

Ngày vào Đảng: 8/11/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 72,84%