Quách Thế Tản

Quách Thế Tản

Ngày sinh: 7/5/1949

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Trung Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 9/7/1967

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sinh vật học

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
- Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 71,87%