Quản Minh Cường

Quản Minh Cường

Ngày sinh: 26/6/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/3/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai khóa XV
- Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 77,80%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1986 - 6/1991: Học viên Khoa Cảnh sát hình sự, Khóa 12, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

- 7/1991 - 4/1994: Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai

- 5/1994 - 10/1996: Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai

- 11/1996 - 7/1998: Cán bộ Văn phòng Công an tỉnh Lào Cai

- 8/1998 - 8/1999: Cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 9/1999 - 8/2003: Thư ký Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 9/2003 - 12/2004: Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học-Pháp chế, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 1/2005 - 6/2006: Sỹ quan công an công tác biệt phái tại Vụ 4, Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

- 7/2006 - 9/2007: Phó Vụ trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

- 10/2007 - 12/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2013 - 12/2014: Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2015 - 11/2019: Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

- 11/2019 - 6/2020: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương

- 7/2020 - 6/2021: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

- 7/2021 - nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.