Quàng Thị Nguyệt

Quàng Thị Nguyệt

Ngày sinh: 1/11/1997

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Khơ Mú

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

Chức vụ:
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 77,26%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2008 - 5/2012: Học sinh THCS tại trường phổ thông Dân tộc nội trú - THPT huyện Mường Chà

- 8/2012 - 5/2015: Học sinh tại trường phổ thông Dân tộc nội trú - THPT huyện Mường Chà

- 8/2012 - 4/2019: Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam

- 5/2019 - 7/2021: Ở nhà, buôn bán tiệm tạp hóa gia đình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.