Quàng Thị Vân

Quàng Thị Vân

Ngày sinh: 20/4/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Khơ Mú

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Chức vụ:
- Bác sĩ Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 74,40%