Quàng Văn Hương

Quàng Văn Hương

Ngày sinh: 3/7/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 7/9/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân Quản lý đất đai

Chức vụ:
- Bí thư Chi bộ Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 79,04%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 82,58%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1993 - 7/1997: Chuyên viên phòng Quy hoạch, Ban Quản lý ruộng đất tỉnh (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La)

- 8/1997 - 9/2002: Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật địa chính, Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La)

- 10/2002 - 6/2005: Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trung tâm

- 7/2005 - 8/2005: Công tác tại UBND thị xã Sơn La, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XV

- 9/2005 - 3/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (từ tháng 10/2005 là Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, XVII); Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La)

- 4/2012 - 8/2016: Phó Bí thư huyện ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Bí thư huyện ủy Mai Sơn khóa XVIII, XIX; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La (từ 9/2015)

- 8/2016 - 1/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XIV

- 1/2019 - 6/2020: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XIV

- 6/2020 - 7/2021: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV; Bí thư Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022 (từ 18/5/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Bí thư Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022 (từ 18/5/2020).