Rơ Châm H′Phik

Rơ Châm H′Phik

Ngày sinh: 15/2/1979

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã la Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Dân tộc: Gia Rai

Ngày vào Đảng: 10/7/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngữ văn

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 75,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002-2005: Sinh viên; Phó Bí thư Đoàn khoa Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm Huế

- 10/2006 - 1/2009: Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

- 2/2009 - 12/2010: Phó Bí thư Huyện đoàn Chư Păh, tỉnh Gia Lai

- 1/2011 - 8/2015: Bí thư Huyện đoàn Chư Păh, tỉnh Gia Lai

- 9/2015 - 7/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh, tỉnh Gia Lai

- 8/2016 - 11/2020: Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

- 12/2020 - nay: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV.