Rơ Châm Long

Rơ Châm Long

Ngày sinh: 25/11/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Gia Rai

Ngày vào Đảng: 1/10/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 82,53%