Rơ Mah Tuân

Rơ Mah Tuân

Ngày sinh: 30/6/1979

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Dân tộc: Gia Rai

Ngày vào Đảng: 23/12/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự, Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn

Chức vụ:
- Thượng tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 67,70%