Sần Sín Sỉnh

Sần Sín Sỉnh

Ngày sinh: 28/9/1982

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Phù Lá

Ngày vào Đảng: 30/8/2013

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 77,15%