Siu Hương

Siu Hương

Ngày sinh: 16/8/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Dân tộc: Gia Rai

Ngày vào Đảng: 3/9/2013

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai
- Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 80,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2008 - 12/2010: Chuyên viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai

- 12/2010 - 7/2011: Chuyên viên pháp lý, Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- 8/2011 - 7/2012: Trợ giúp viên pháp lý, Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- 8/2012 - 10/2015: Trưởng Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- 11/2015 - 6/2016: Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai

- 7/2016 - 3/2021: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai; Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai (từ 1/2018 - nay); Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai (từ 12/2019 - nay); Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 10/2020 - nay)

- 3/2021 - 7/2021: Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai

- 7/2021 -nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.