Sùng A Hồng

Sùng A Hồng

Ngày sinh: 5/12/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 1/10/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XVI

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 85,85%