Sùng A Lềnh

Sùng A Lềnh

Ngày sinh: 16/8/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 14/11/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ủyban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 86,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2000 - 8/2001: Thượng sỹ, trinh sát an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 9/2001 - 8/2003: Thiếu úy, trinh sát an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 9/2003 - 8/2006: Trung úy, Đội trưởng Đội an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 9/2006 - 11/2007: Thượng úy, Đội trưởng Đội an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 12/2007 - 8/2010: Đại úy, Phó trưởng Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 9/2010 - 12/2013: Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tá, Phó trưởng Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 1/2014 - 2/2014: Phó Bí thư Đảng ủy; Trung tá, Phó trưởng Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 2/2014 - 8/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 9/2015 - 12/2019: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 1/2020 - 6/2020: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 7/2020 - 10/2020: Thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 11/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV.