Sùng Thìn Cò

Sùng Thìn Cò

Ngày sinh: 13/6/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 5/8/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cao cấp quân sự

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 98,04%