Tạ Đình Thi

Tạ Đình Thi

Ngày sinh: 24/9/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/12/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế
- Thạc sĩ Quản lý công cộng
- Cử nhân Kỹ thuật môi trường, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV (12/2021)
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Bỉ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 75,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1996 - 2/2003: Cán bộ hợp đồng tại Cục Môi trường (4/1996 - 7/1997), Chuyên viên Văn phòng Cục Môi trường (7/1997 - 02/2003); Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Môi trường (1/1998 - 4/2000); Ủy viên Ban Chấp hành (4/1997 - 6/2001), Phó Bí thư ĐoànTNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (6/2001 - 6/2003), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- 2/2003 - 8/2009: Chuyên viên (2/2003 - 9/2003); Phó Trưởng phòng (9/2003 - 1/2006) rồi Trưởng Phòng Tổng hợp (1/2006 - 4/2008), Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường; trực tiếp giúp việc Thứ trưởng Thường trực (2/2003 - 4/2008); Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thư ký Bộ trưởng (4/2008 - 8/2009); Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường (10/2006 - 8/2009); Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường (6/2003 - 9/2009); Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương (11/2007 - 12/2009); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa V (12/2005 - 4/2010); Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường (3/2004 - 3/2005)

- 8/2009 - 3/2018 : Phó Vụ trưởng (8/2009 - 5/2010), Phó Vụ trưởng phụ trách (5/2010 - 1/2011), Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (1/2011 - 3/2018); Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/2010 - 2/2018); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (10/2010 - 3/2018); Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (1/2009 - 2/2018); Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (3/2011 - 2/2018)

- 3/2018 - 12/2021: Quyền Tổng Cục trưởng (3/2018 - 6/2018), Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ 6/2018); Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (từ 2/2020); Bí thư Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 12/2021 - nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Bỉ