Tạ Minh Tâm

Tạ Minh Tâm

Ngày sinh: 7/11/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/3/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 60,18%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 73,22%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/2002 - 1/2007: Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang

- 1/2007 - 5/2008: Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang

- 5/2008 - 4/2010: Chánh Văn phòng Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- 5/2010 - 9/2014: Chi ủy viên, Chánh Văn phòng Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- 9/2014 - 5/2015: Chi ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- 5/2015 - 6/2020: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- 6/2020 - 10/2020: Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- 10/2020 - 12/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- 1/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tiền Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang.