Tạ Thị Yên

Tạ Thị Yên

Ngày sinh: 18/11/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/12/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội
- Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 83,54%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/9/1995 - 4/1998: Nhân viên Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 4/1998 - 12/2008: Chuyên viên Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 12/2008 - 3/11/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội (kiêm Chi ủy viên, Phó Chủ tịch công đoàn Vụ Công tác đại biểu từ tháng 12/2008 - 2/2010)

- 4/11/2013 - 4/6/2015: Quyền Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 5/6/2015 - 9/10/2016: Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội (kiêm thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia từ ngày 6/1/2016 - 20/7/2016)

- 10/10/2016 - 6/10/2020: Bí thư Chi bộ (tháng 10/2017), Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Văn phòng Quốc hội

- 27/10/2020: Chuyên viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội; Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Tổ trưởng Tổ giúp việc về tổng hợp và Nhân sự - Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.