Tạ Thị Yên

Tạ Thị Yên

Ngày sinh: 18/11/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/12/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Sỹ (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 83,54%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/9/1995 - 4/1998: Nhân viên Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 4/1998 - 12/2008: Chuyên viên Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 12/2008 - 3/11/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội (kiêm Chi ủy viên, Phó Chủ tịch công đoàn Vụ Công tác đại biểu từ tháng 12/2008 - 2/2010)

- 4/11/2013 - 4/6/2015: Quyền Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 5/6/2015 - 9/10/2016: Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội (kiêm thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia từ ngày 6/1/2016 - 20/7/2016)

- 10/10/2016 - 6/10/2020: Bí thư Chi bộ (tháng 10/2017), Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Văn phòng Quốc hội

- 27/10/2020 - 7/2021: Chuyên viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội; Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Tổ trưởng Tổ giúp việc về tổng hợp và Nhân sự - Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Sỹ (11/2021).