Tạ Văn Hạ

Tạ Văn Hạ

Ngày sinh: 24/1/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/5/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Rumani
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 68,94%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 71,85%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1996 - 5/1999: Cán bộ Công ty MDV kỹ thuật tự động Hà Nội (AUTEC-HANOI); Phó Chỉ huy trưởng Công trường xây lắp điện nhà máy HONDA Việt Nam tại Vĩnh Phúc

- 6/1999 - 10/2000: Chuyên viên Ban Thanh niên xung phong và Lao động trẻ Trung ương Đoàn

- 11/2000 - 6/2007: Chuyên viên Ban Mặt trận Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Chuyên viên Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn

- 7/2007 - 2/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX; Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thanh niên xây dựng cầu giao thông nông thôn Trung ương

- 2/2008 - 9/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI; Phó Trưởng Ban Thanh niên xung phong, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong Trung ương; Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thanh niên xây dựng cầu giao thông nông thôn Trung ương; Chủ tịch Công đoàn Ban Thanh niên xung phong

- 10/2010 - 4/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI; Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong Trung ương; Quyền Trưởng Ban Thanh niên xung phong; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thanh niên xây dựng cầu giao thông nông thôn Trung ương; Giám đốc Ban Quản lý Làng Thanh niên hữu nghị biên giới Lào-Việt Nam

- 5/2013 - 9/2014: Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ (2012-2015)

- 9/2014 - 7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016); Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Rumani; Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Rumani.