Tạ Văn Hạ

Tạ Văn Hạ

Ngày sinh: 24/1/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/5/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Rumani
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 68,94%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 71,85%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1996 - 5/1999: Cán bộ Công ty TMDV kỹ thuật tự động Hà Nội (AUTEC- HANOI); Phó chỉ huy trưởng Công trường xây lắp điện nhà máy HONDA Việt Nam tại Vĩnh Phúc

- 6/1999 - 10/2000: Chuyên viên Ban Thanh niên xung phong và Lao động trẻ Trung ương Đoàn

- 11/2000 - 6/2007: Chuyên viên Ban Mặt trận Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Chuyên viên Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn

- 7/2007 - 2/2008: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX; Phó Giám đốc BQL Dự án thanh niên xây dựng cầu giao thông nông thôn Trung ương

- 2/2008 - 9/2010: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI; Phó trưởng Ban niên xung phong, Phó Chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong Trung ương; Phó Giám đốc BQL Dự án thanh niên xây dựng cầu giao thông nông thôn Trung ương; Chủ tịch Công đoàn Ban thanh niên xung phong

- 10/2010 - 4/2013: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI; Chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong Trung ương; Quyền Trưởng Ban thanh niên xung phong; Giám đốc BQL Dự án thanh niên xây dựng cầu Giao thông nông thôn Trung ương; Giám đốc BQL Làng thanh niên Hữu nghị biên giới Lào-Việt Nam

- 5/2013 - 9/2014: Giám đốc Trung tâm Phát triến Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ (2012- 2015)

- 9/2014 - 7/2016: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ

- 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016); Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Rumani; Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.