Tăng Thị Ngọc Mai

Tăng Thị Ngọc Mai

Ngày sinh: 17/3/1968

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/12/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 56,84%