Tao Văn Giót

Tao Văn Giót

Ngày sinh: 16/8/1990

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Dân tộc: Lự

Ngày vào Đảng: 15/6/2011

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt

Chức vụ:
- Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 81,33%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2011 - 7/2011: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 7/2011 - 5/2014: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 5/2014 - 1/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 1/2017 - 2/2017: Công chức Huyện đoàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 2/2017 - 9/2019: Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Tam Đường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 9/2019 - 7/2020: Bí thư Huyện đoàn huyện Tam Đường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 7/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.