Thạch Phước Bình

Thạch Phước Bình

Ngày sinh: 28/9/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 23/7/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nhân lực, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 58,09%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 60,62%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 5/1994: Học cấp 1 và cấp 2 tại Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở Tam Ngãi, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 6/1994 - 5/1997: Học cấp 3 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Trà Vinh

- 6/1997 - 11/2002: Được UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh chọn cử tuyển đi học và tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2002 - 9/2004: Cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 10/2004 - 3/2005: Cán bộ Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh

- 4/2005 - 7/2008: Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh

- 8/2008 - 7/2010: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh (được cử đi học Cao cấp lý luận Chính trị-Hành chính tại Học viện Chính trị-Hành chính khu vực IV từ tháng 12/2008 - 12/2009)

- 8/2010 - 6/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Trà Vinh (được cử đi học Thạc sĩ Quản trị nhân lực tại Trường Đại học Công đoàn Việt Nam, Hà Nội từ 5/2010 - 6/2012)

- 7/2011 - 12/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Trà Vinh

- 1/2012 - 7/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Trà Vinh

- 8/2012 - 7/2013: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh

- 8/2013 - 10/2014: Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển về công tác tại Đảng bộ huyện Trà Cú giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

- 11/2014 - 2/2016: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

- 3/2016 - 8/2016: Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

- 9/2016 - 7/2019: Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công làm Đại biểu Quốc Hội chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

- 8/2019 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Ọuốc hội tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.