Thái Quỳnh Mai Dung

Thái Quỳnh Mai Dung

Ngày sinh: 15/5/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/3/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 82,81%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1999 - 6/2000: Phiên dịch - Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc AusAID

- 6/2000 - 3/2002: Phiên dịch, Trợ lý Dự án - Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB

- 5/2002 - 7/2002: Phiên dịch, Thư ký - Tổ chức Lao động Quốc tế ILO

- 7/2002 - 9/2003: Theo học Chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Brunei Darussalam, Brunei

- 10/2003 - 7/2004: Phiên dịch, Thư ký - Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch

- 11/2004 - 2/2005: Phiên dịch, Trợ lý hành chính, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB)

- 7/2005 - 7/2007: Chuyên viên Vụ Kinh tế và Ngân sách Văn phòng Quốc hội

- 8/2007 - 6/2011: Chuyên viên Vụ Kinh tế Văn phòng Quốc hội

- 7/2011 - 6/2019: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Văn phòng Quốc hội

- 6/2019 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Chi bộ Ban Đối ngoại; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (từ 8/2020); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (từ 12/2020)

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.