Thái Thị An Chung

Thái Thị An Chung

Ngày sinh: 10/11/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nghệ An
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 82,93%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1994 - 10/2003: Chuyên viên Phòng Xây dựng, phổ biến pháp luật, Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

- 11/2003 - 10/2006: Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Bí thư Chi bộ Phòng Văn bản-Tuyên truyền và Trung tâm Trợ giúp pháp lý (từ 7/2005); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp

- 11/2006 - 7/2011: Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp; Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp (từ 7/2010); Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp (từ 5/2010); Đại biểu Quốc hội khóa XII nhiệm kỳ 2007-2011, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XII (từ 7/2007)

- 7/2011 - 6/2016: Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Trưởng Ban Pháp chế chuyên trách HĐND tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (từ 10/2013); Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (từ 9/2012)

- 6/2016 - 10/2020: Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND dân tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh (từ 10/2017); Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh

- 10/2020 - 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh

- 3/2021 - 6/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 6/2021), Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh

- 7/2021 -nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nghệ An, Đại biểu Quốc hội khóa XV.