Thái Thị An Chung

Thái Thị An Chung

Ngày sinh: 10/11/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công Nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 82,93%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1994 - 10/2003: Chuyên viên Phòng Xây dựng, phổ biến pháp luật, Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

- 11/2003 - 10/2006: Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Bí thư Chi bộ Phòng Văn bản-Tuyên truyền và Trung tâm Trợ giúp pháp lý (từ 7/2005); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp

- 11/2006 - 7/2011: Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp; Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp (từ 7/2010); Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp (từ 5/2010); Đại biểu Quốc hội khóa XII nhiệm kỳ 2007-2011, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XII (từ 7/2007)

- 7/2011 - 6/2016: Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Trưởng Ban Pháp chế chuyên trách HĐND tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (từ 10/2013); Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (từ 9/2012)

- 6/2016 - 10/2020: Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND dân tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh (từ 10/2017); Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh

- 10/2020 - 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh

- 3/2021 - 6/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 6/2021), Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nghệ An, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công Nghệ và Môi trường của Quốc hội.