Thái Thu Xương

Thái Thu Xương

Ngày sinh: 31/12/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/8/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 73,10%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1994 - 8/2002: Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

- 9/2002 - 5/2003: Cán bộ chuyên trách Dân số-Gia đình và Trẻ em xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

- 6/2003 - 12/2003: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

- 1/2004 - 10/2004: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 11/2004 - 6/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 7/2008 - 6/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 7/2009 - 4/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 5/2010 - 4/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 5/2015 - 11/2015: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang

- 12/2015 - 5/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang

- 6/2019 - 8/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

- 9/2019 - 3/2020: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

- 4/2020 - nay: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.