Thái Trường Giang

Thái Trường Giang

Ngày sinh: 15/7/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/8/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học và kỹ thuật môi trường, Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Chức vụ:
- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học, Công nghệ tỉnh Cà Mau kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 78,14%