Thái Văn Thành

Thái Văn Thành

Ngày sinh: 10/1/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/11/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm vật lý

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 83,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1990 - 12/1999: Giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Vinh

- 12/1999 - 12/2003: Phó Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh

- 12/2003 - 8/2005: Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Vinh

- 8/2005 - 1/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (từ 5/2005), Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Vinh (từ 8/2005)

- 1/2010 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (từ 5/2010), Phó Hiệu trưởng (từ 1/2010), Phó Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Vinh (từ 1/2013); Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam (từ 3/2013)

- 5/2015 - 5/2016: Phó Bí thư Đảng ủy (từ 5/2015), Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Vinh; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- 5/2016 - 4/2018: Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Vinh; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ 5/2016)

- 4/2018 - 2/2019: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Vinh; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2019 - nay: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV,  Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.