Thổ Út

Thổ Út

Ngày sinh: 26/4/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Dân tộc: Chơ Ro

Ngày vào Đảng: 4/2/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Triết học

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 72,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1998 - 2003: Cán sự Ban Tôn giáo-Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

- 2004 - 2014: Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo-Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

- 2006 - nay: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các khóa VI, VII, VIII, IX

- 4/2014 - 2/2016: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Định Quán; Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

- 2/2016 - nay: Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.