Thuận Hữu

Thuận Hữu

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuận

Ngày sinh: 12/9/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/3/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Tổng Biên tập báo Nhân Dân
- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)
- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Khóa IX, X
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 79,86%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2011: Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 2/2011: Tổng Biên tập báo Nhân Dân

- 3/2012: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, X

- 11/2015: Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 12/2017: Bộ Chính trị phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.