Tô Ái Vang

Tô Ái Vang

Ngày sinh: 29/5/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Hoa

Ngày vào Đảng: 1/9/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
- Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
- Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 66,01%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 70,24%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1995 - 5/1996: Cán bộ Huyện đoàn Thạnh Trị

- 6/1996 - 3/1997: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Thạnh Trị

- 4/1997 - 11/1997: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thạnh Trị

- 12/1997 - 7/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn

- 8/1999 - 9/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn

- 10/2002 - 7/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng

- 8/2005 - 9/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng

- 9/2007 - 5/2012: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng

- 5/2012 - 8/2015: Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

- 9/2015 - 11/2015: Phó Giám đốc Sở, phụ trách Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

- 12/2015 - 6/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

- 7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Hội đồng Dân tộc-Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng (2018-2023); Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa IX (2019-2024)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.