Tô Lâm

Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/8/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Cử nhân An ninh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
- Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng
- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 95,16%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 98,36%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1974-1979: Sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân (Học viện An ninh nhân dân)

- 1979-1988: Cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I, Bộ Công an

- 1988-1990: Phó Trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I-Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 1990-1993: Trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I-Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 1993-1997: Phó Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị I-Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 1997-2006: Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị I-Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 6/2006 - 11/2009: Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Thiếu tướng (4/2007)

- 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

- 2/2010 - 7/2010: Tổng cục trưởng, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; Trung tướng (7/2010)

- 8/2010 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (từ 1/2011); Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII (từ 1/2016); Thứ trưởng Bộ Công an (8/2010 - 4/2016); Thượng tướng (9/2014)

- 4/2016 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII (từ 1/2021); Bộ trưởng Bộ Công an (từ 4/2016); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (7/2016 - 11/2017); Đại tướng (1/2019); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.