Tô Lâm

Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/8/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Cử nhân An ninh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 22/5/2024)
- Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 95,16%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 98,36%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1974-1979: Sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

- 1979-1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 1988-1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 1990-1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 1993-1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 1997-2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 6/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

- 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

- 02/2010 - 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

- 8/2010 - 01/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- 01/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- 8/2011 - 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

- 01/2016 - 03/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- 04/2016 - đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực); giai đoạn 7/2016 - 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng

- 22/5/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đông chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.