Tô Thị Bích Châu

Tô Thị Bích Châu

Ngày sinh: 1/6/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý công
- Dược sĩ, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 1/2024)
- Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (7/2022 - 1/2024)
- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (3/2017 -7/2022)
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 63,77%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 61,07%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 3/2006: Cửa hàng trưởng; Trưởng phòng kinh doanh; Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm và Dịch vụ Y tế tổng hợp Quận 4

- 3/2006 - 6/2007: Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 4

- 6/2007 - 1/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4; Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Quận 4; Trưởng phòng Y tế Quận 4

- 1/2010 - 12/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4; Phó Chủ tịch UBND Quận 4; Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (từ 7/2011)

- 1/2015 - 9/2015: Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2015 - 12/2015: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2015 - 2/2017: Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016); Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2017 - 7/2022: Thành ủy viên rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (6/2017); Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (7/2021)

- 7/2022 - 1/2024: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

- 24/1/2024: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.