Tô Văn Tám

Tô Văn Tám

Ngày sinh: 10/10/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/10/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế-Chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 85,33%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 92,04%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1987 - 5/1989: Giảng viên, Khoa quản lý kinh tế, Trường Đảng tỉnh Gia Lai-Kon Tum; Bí thư Chi đoàn cơ quan Trường Đảng tỉnh Kon Tum

- 6/1989 - 9/1991: Học tại thành phố Hồ Chí Minh

- 10/1991 - 12/1991: Giảng viên Trường Đảng tỉnh Gia Lai-Kon Tum

- 1/1992 - 11/1993: Phó Bí thư Chi bộ; Phó trưởng Khoa kinh tế chính trị, Trường Đảng tỉnh Kon Tum

- 12/1993 - 9/1994: Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng Khoa kinh tế chính trị, Trường Đảng tỉnh Kon Tum

- 10/1994 - 1/2003: Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ; Phó Giám đốc Trường chính trị tỉnh Kon Tum; Luật sư, Trưởng ban Kiểm tra Đoàn Luật sư tỉnh; Ủy viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2000-2005

- 2/2003 - 7/2005: Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009

- 8/2005 - 7/2011: Tỉnh ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2005-2010; năm 2009 bổ sung Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối; Bí thư Đảng ủy Nhà trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009; Ủy viên Ban Chấp hành Hội luật gia Việt Nam khóa X (bổ sung năm 2008); Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2009-2014

- 8/2011 - 7/2016: Tỉnh ủy viên khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019

- 8/2016 - 10/2020: Tỉnh ủy viên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

- 11/2020 - 7/2021: Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ủy Ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.