Tôn Ngọc Hạnh

Tôn Ngọc Hạnh

Ngày sinh: 29/8/1980

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2002

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 79,85%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2014-12/2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tỉnh Đoàn Bình Phước rồi Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

- 2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV

- 1/1/2020: Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2020: Tái đắc cử Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.