Tống Văn Băng

Tống Văn Băng

Ngày sinh: 17/7/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/3/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Luật Quốc tế
- Cử nhân Luật Quốc tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 90,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1998 - 8/2002: Giảng viên Luật, Bộ môn Luật Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- 9/2002 - 7/2007: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng khóa X, nhiệm kỳ 2002-2007; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- 8/2007 - 4/2013: Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2008-2013; Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- 5/2013 - 5/2018: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2013-2018; Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố (từ 5/2015); Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố (từ 7/2016)

- 6/2018 - 7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, XII; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023

- 8/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; Ủy viên Thành ủy khóa XV, XVI; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan (đến 3/2020), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.