Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Ngày sinh: 2/7/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/10/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế tài chính, Cử nhân Quản lý công nghiệp

Chức vụ:
- Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 53,09%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 63,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 15/10/2003: Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

- 8/2004 - 10/2005: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Cơ chế Chính sách-Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2005 - 11/2010: Nghiên cứu sinh Ngành Kinh tế-Tài chính theo Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành ủy

- 12/2010 - 3/2011: Làm việc tại Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/2011 - 1/2014: Trưởng phòng Phòng nghiên cứu tổng hợp - Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2014 - 5/2015: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2015 - 3/2019: Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/2016 - 6/2021: Ủy viên Ủy ban kinh tế, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 3/2019: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.