Trần Cẩm Tú

Trần Cẩm Tú

Ngày sinh: 25/8/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/3/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Lâm nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (từ 6/2018), XIII (từ 4/2021)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII, XIII
- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 87,86%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1979 - 11/1983: Công nhân Lâm trường Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

- 12/1983 - 11/1988: Sinh viên Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Sơn Bình

- 12/1988 - 3/1995: Cán bộ Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh

- 4/1995 - 6/2004: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh

- 6/2004 - 7/2007: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Hà Tĩnh

- 7/2007 - 2/2009: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 3/2009 - 2/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra

- 2/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình

- 2/2015 - 2/2016: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 2/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020

- 6/2018 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

- 1/2021 -  9/4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

- 10/4/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).