Trần Chí Cường

Trần Chí Cường

Ngày sinh: 15/2/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/9/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch-khách sạn, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 73,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1998 - 9/2004: Chuyên viên Sở Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng (từ 1/2003 - 9/2004)

- 10/2004 - 6/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch (từ 10/2004 - 10/2006), Quỵền Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư (từ 11/2006 - 6/2008), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng

- 7/2008 - 12/2009: Phó Trưởng phòng (từ 7/2008 - 7/2009), Trưởng phòng Quản lý Du lịch (từ 8/2009 - 12/2009), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng; đi học tại Canada theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương (từ 1/2010 - 6/2010)

- 10/2010 - 5/2012: Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng

- 6/2012 - 5/2016: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng; Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng

- 6/2016 - 10/2018: Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng

- 11/2018 - 10/2019: Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng

- 11/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (từ 11/2019); Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND thành phố Đà Nẵng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Đà Nẵng.