Trần Công Phàn

Trần Công Phàn

Ngày sinh: 13/7/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/6/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Tâm lý học

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 71,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1982 - 12/1994: Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 12/1994 - 10/1995: Trưởng phòng nghiên cứu Tội phạm học, Viện Khoa học kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 10/1995 - 5/2003: Trưởng phòng Đối ngoại, kiêm Thư ký Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 6/2003 - 11/2005: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

- 12/2005 - 1/2007: Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội

- 1/2007 - 5/2008: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 5/2008 - 7/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- 8/2010 - 10/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (đến 31/7/2020); Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Luật gia Việt Nam (9/2014 - 10/2020); Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (11/2019 - nay)

- 11/2020: Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (12/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.